Skat befordring 2017

Fradraget og godtgørelsen for befordring falder i 2017 – danrevi

Fradraget og godtgørelsen for befordring stiger i 2018 – danrevi

Reglerne om fradrag for udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads blev første … 2002-2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019-2023.

Satserne for befordringsfradrag (kørselsfradrag) og skattefri befordringsgodtgørelse (kørselsgodtgørelse) stiger en smule i 2018 i forhold til tidligere år. Det har Skatterådet netop vedtaget.

Befordringsfradraget – en historisk oversigt | Skatteministeriet

15. dec. 2016 — Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2017 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri …

Bekendtgørelse om Skatterådets satser for … – Retsinformation

Retsinformation

15. dec. 2016 — Kilometersatsen for fradrag efter ligningslovens § 9 C for befordring mellem hjem og arbejdsplads i indkomståret 2017 er fastsat således: 1) 0 – …

Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2017 vedrørende …

Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2017 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring

Afsnittet beskriver reglerne for, hvornår og til hvem der kan ydes godtgørelse skattefrit ved erhvervsmæssig befordring. Afsnittet indeholder:.

C.A.4.3.3.3.2 Godtgørelse for erhvervsmæssig befordring – SKAT

C.A.4.3.3.3.2 Godtgørelse for erhvervsmæssig befordring – Skat.dk

6. feb. 2020 — Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden … idet denne udløb henholdsvis 1. maj 2016 og 1. maj 2017.

Denne side er din adgang til skat.dk

Befordringsfradrag lønindkomst – Skat.dk

Indhold. Dette afsnit behandler reglerne for det forhøjede fradrag for befordring mellem bopæl og arbejdsplads for skatteydere med lav indkomst.

Denne side er din adgang til skat.dk

C.A.4.3.3.2.3 Forhøjet befordringsfradrag for personer med lav …

C.A.4.3.3.2.3 Forhøjet befordringsfradrag for personer med lav indkomst – Skat.dk

Du retter din årsopgørelse for 2021, 2020 eller 2019 ved at logge på TastSelv. Årsopgørelser for 2018 og tidligere kan du kun få rettet under særlige …

Denne side er din adgang til skat.dk

Glemt kørselsfradrag i 2021, 2020 og 2019 – Skat.dk

15. nov. 2016 — Det er blevet billigere at holde bil, lyder forklaringen fra Skatterådet. Pendlerne har også i 2017 udsigt til et lavere befordringsfradrag og – …

Denne side er din adgang til skat.dk

Skat: Lavere befordringsgodtgørelse i 2017 – FDM

Skat: Lavere befordringsgodtgørelse i 2017 | FDM

En arbejdsgiver kan i stedet vælge at betale for den ansattes befordring … 2018: 1,16 procentpoint; 2017: 1,04 procentpoint; 2016: 0,94 procentpoint; …

Pendlerne kan – igen igen – se frem til lidt lavere fradrag. Det er blevet billigere at holde bil, lyder forklaringen fra Skatterådet.

Befordringsfradrag – TAX.DK skat & afgift

TAX.DK skat & afgift: Befordringsfradrag

Keywords: skat befordring 2017